Beleidstukken

Onze beleidstukken zijn vrij op te vragen via e-mail (contact@adnaturam.nl)

U kunt de volgende stukken opvragen onder vermelding van uw reden en welke stukken u in wilt zien:

Statuten
Uittreksel Kamer van Koophandel
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligersovereenkomst (minderjarige)
Huishoudelijk Reglement
Huurdersovereenkomst
Huurdersreglement
Donateursovereenkomst
– Bestuursbeleid
– Beleid Raad van Toezicht

De opgevraagde stukken zullen u digitaal in pdf formaat toegestuurd worden.

Jaarverslag 2016

Comments are closed.